Tuyến đường này hiện đã xây dựng một phần đoạn nối với đường DT422, qua UBDN huyện Hoài Đức.

Tuyến đường này hiện đã xây dựng một phần đoạn nối với đường DT422, qua UBDN huyện Hoài Đức.

Hiện cả chức năng bình luận và tạo đường dẫn kết nối bị khóa.