Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Kim Chung – Di Trạch, đoạn lối vào Trung tâm T262-CQK.

Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Kim Chung – Di Trạch, đoạn lối vào Trung tâm T262-CQK.

Hiện cả chức năng bình luận và tạo đường dẫn kết nối bị khóa.