Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường quy hoạch đi qua dự án Cienco 5 Tân Lập. Đoạn đầu tuyến qua KĐT Lideco đã xây dựng.

Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường quy hoạch đi qua dự án Cienco 5 Tân Lập. Đoạn đầu tuyến qua KĐT Lideco đã xây dựng.

Hiện cả chức năng bình luận và tạo đường dẫn kết nối bị khóa.