dường sẽ mở ở thị trấn kim bài thanh oai hà nội

Tuyến đường sẽ mở ở trong phạm vi thị trấn Kim Bài trong tương lai (Ảnh màn hình: Ứng dụng công khai thông tin đất đai Thành phố Hà Nội).

Hiện cả chức năng bình luận và tạo đường dẫn kết nối bị khóa.